Dlaczego Stary Testament jest kłamstwem

Ci z was, którzy są chrześcijanami, nie powinni czuć się obrażeni faktem, że ST jest oszustwem, ponieważ macie Prawdę, którą Jezus przyniósł Ludzkości. Niefortunnie – Wrogowie Ludzkości – źli Żydzi – zabili Jezusa, zanim Jego Prawda mogła się rozprzestrzenić. Jezus dobrze ich nazwał kłamcami i mordercami, i to udowodnili. Dlatego przedstawione poniżej fakty historyczne nie powinny nawet w najmniejszym stopniu wstrząsnąć waszą wiarą, lecz faktycznie wzmocnić ją.

Zaś wy ateiści i agnostycy, którzy to czytacie, nie powinniście myśleć, że staram się przekonać was do prawd wiedzy religijnej, ponieważ wszystko co robię to przedstawiam fakty naukowe. Znając te fakty, można inteligentnie dyskutować z Żydami, chrześcijanami i muzułmanami, nie wiedząc nawet nic o religii. Przedstaw fakty i prawdę i przyznaj się kiedy nie masz racji, tak byś mógł rozwijać swoje zrozumienie; że taka jest Droga Białej Cywilizacji i postęp wiedzy.

Pierwszy fakt, jaki powinieneś poznać o ST, pochodzi z archeologii, która została utworzona jako nauka w 1812 AD, jest to Asyriologia. Tak więc, przez prawie 200 lat, biała cywilizacja miała stały dowód naukowy, odnoszący się do prawdziwej historii starożytnego Bliskiego Wschodu. Aż do tego czasu, zachodnia cywilizacja całkowicie zależała od kłamiących Żydów. Przez blisko 3000 lat, jedyny tzw. „dowód” na temat historii starożytnego Bliskiego Wschodu, pochodził prawie wyłącznie ze Starego Testamentu. Wszelkie inne dokumenty były zakopane pod 10 m lub grubszą warstwą pyłu, brudu i gruzu w zrujnowanych i pogrzebanych miastach Mezopotamii, Egiptu i Palestyny. Tak, przez 3000 lat Żydzi mieli możliwość oszukiwania całego świata. Ale wszystkie te kłamstwa zakończyły się utworzeniem nowoczesnej archeologii.

Archeologia definitywnie dowodzi, że wszystko co wiąże się ze ST jest kłamstwem. To nie wydarzyło się tak jak twierdzą Żydzi, wydarzenia te są zaledwie mitem i kłamstwami, przyprawionymi sporadycznym wydarzeniem historycznym.

Po pierwsze, Księga Rodzaju jest skradziona i skopiowana przez rabinów i kapłanów, z wcześniej istniejących tekstów religijnych Mezopotamii i Egiptu. Stworzenie świata przez słowo Boże, zostało potwierdzone przez Egipcjan w pismach z około 2000 rpne w The Memphite Theology of Creation [Memficka teologia tworzenia], które z pewnością były dostępne dla rabinów. Opowieść o Noe i potopie i arce ze zwierzętami, była powszechna w Sumerii i Babilonii już w 2600 pne, co najmniej 1000 lat zanim pokazali się Żydzi, by ukraść tę historię i umieścić w niej własne nazwy. Wszystko co zrobili rabini to zmienili sumeryjskie nazwy na hebrajskie, a następnie zniszczyli wszystkie sumeryjskie kopie, jakie mogli znaleźć. Jest to standard dla judaizmu, zniszczyć miejsca kultu, jak również wszystkie pisma innych religii tak, by kłamstwa rabinów stanowiły wszystko, co Lud pozostawił.

Adam i Ewa były postaciami sumeryjskimi, a rajski ogród był bagnistym terenem w południowej Symerii, teraz zatopiony 70 m pod wodami Zatoki Perskiej. „Grzech pierworodny” właściwie oznacza „dług pierworodny” i jest spłacany kapłanom Świątyni, szczęśliwie przyjmującymi twoje pieniądze jako spłatę długu ich potężnemu bogowi, zasiadającemu w Min. Skarbu. A dla Żyda „pietyzm” w ogóle nie oznacza dobroci i świętości czy cnoty. „Pietyzm” po prostu znaczy przestrzeganie Prawa Mojżeszowego i płacenie podatku rabinom za twój „grzech”.

Archeologia dowodzi, że nie było wyjścia z Egiptu. Nie było żadnych grup uciekających niewolników hebrajskich, wędrujących po Synaju. Nowoczesna archeologia może znaleźć nawet najmniejsze ślady wędrujących łowców-zbieraczy, przy pomocy wszystkich instrumentów do pomiarów satelitarnych i lotniczych, penetrującego ziemię radaru i starannego przesiewania gleby w podejrzewanych miejscach zamieszkałych przez ludzi w dowolnym miejscu na świecie. Nie było żadnych śladów dużych lub nawet małych grup Hebrajczyków wędrujących po Synaju przed, w trakcie lub po czasach opisywanych w Starym Testamencie. Węgle z ogniska trwają dziesiątki i setki tysięcy lat. Oczywiście, jeśli archeolodzy znajdują indywidualne ogniska małych rodzin zbieraczy-myśliwych sprzed dwóch milionów pne, nie byłoby trudno znaleźć ognisk po 600.000 uciekających Hebrajczyków, obozujących przez 40 lat na bezdeszczowych ugorach Synaju. Ale tam nic nie ma.

Także Hebrajczycy nigdy nie byli niewolnikami w Egipcie. Nie budowali piramid dla faraonów głównie dlatego, że praca przy świątyniach i piramidach była pracą religijną, którą Egipcjanie wykonywali sami jako religijną ofiarę i niewolnikom nie wolno było w niej uczestniczyć. Jozue nigdy nie rozwalił dźwiękiem trąby murów Jerycha, gdyż to miasto zostało zrujnowane i opuszczone przez okres co najmniej 200 lat przed rzekomym pokazaniem się Jozuego. Jego mury już wcześniej runęły.

Archeologia dowodzi, że nigdy Kananejczyków nie podbili Hebrajczycy. Kananejczycy zawsze byli rezydentami Kanaany i Palestyny i nie wypędzili ich Hebrajczycy. Twierdzenia rabinów, że Bóg dał im wszystkie tereny między Eufratem i Nilem, jeśli zabiją wszystkich żyjących tam wcześniej, nie pochodzą z historii, ponieważ Hebrajczycy nigdy nie sprawowali kontroli nawet nad Palestyną​​, która zawsze była w rękach Kananejczyków, Filistynów i Fenicjan, nigdy Hebrajczyków, z wyjątkiem zacofanych terenów Judy i północnego miniaturowego królestwa Izraela. Słowo „Hebrajczyk” pochodzi od „Abiru”, co oznacza „bandyta”, „złodziej” czy „rzezimieszek”. To wszystko kim Hebrajczycy kiedykolwiek byli, wędrującymi bandytami, których kapłani obiecali im całe bogactwo Gojów, jeśli tylko ukradną, oszukają i dokonają ludobójstwa by je zdobyć.

Obrzezanie był zwyczajem, który Hebrajczycy przejęli z Egiptu, gdzie stanowiło ceremonię „pełnoletniości”, gdy chłopcy osiągali wiek 12 lat. Ponieważ Egipcjanie cieszyli się bogatym życiem seksualnym, promowali obrzezanie w celu zwiększenia ich potencjału pobudzenia seksualnego. Ale głupi Hebrajczycy używali je do naznaczania członków swojego plemienia od dzieciństwa, co doprowadziło do obecnej choroby społeczeństwa – homoseksualizmu i innych wprowadzanych przez Żydów dewiacji.

Archeologia dowodzi, że nie było wielkiego króla o imieniu Dawid i na pewno nie było Salomona. Gdyby jedna z tych mitologicznych postaci była wielkim królem, to literatura, którą wykopano w królestwach otaczających Izrael i Judę z pewnością by o nich wspominała. Ale z całego Bliskiego Wschodu, wewnątrz lub na zewnątrz starożytnego Izraela i Judy, czy w jakimkolwiek innym języku niż hebrajski, czy nie, jest absolutne zero wzmianki o Dawidzie czy Salomonie. Jedyny wyjątek znaleziono na napisie tzw. Tell Dan, gdzie jest jedno słowo „dom Dawida”, użyte przez króla Damaszku Hazaela, chwalącego się, że zabił króla Izraela i syna króla Judy w bitwie, co wskazuje dynastię jednego z tych królów hebrajskich przez dynastyczną nazwę „dom Dawida”.

Ale jeśli archeologia udowodni, że jeśli kiedykolwiek był król Dawid, mógł być tylko nikim więcej niż koziokradem z okolic Judy, ponieważ Juda zawsze była zacofanym, biednym i skalistym miejscem dla złodziei owiec i rozmaitych gangsterów. Nigdy nie była bogata lub sławna, z wyjątkiem wyobraźni rabinów, którzy bezpośrednio korzystali z podatków i pieczonych kóz oddawanych do Świątyni za „grzech” łamania Praw kapłanów.

Nawet mityczny Salomon, o którym nie ma nic w historii w żadnym miejscu poza kłamstwami ST, nigdy nie mógł być bogatym i potężnym królem, jak twierdzą rabini. Gdyby był tak bajecznie bogaty i mądry jak mówią rabini, z pewnością byłby znany innym ówczesnym królom. Ale nie wspomina się o nim nigdzie, ani o jego rzekomym partnerze handlowym, królu Hiramie z Libanu. Kopalnie Salomona, jego stajnie i konie, wspaniałe projekty budowlane, archeologia pokazuje jako zbudowane przez inne osoby i w innym czasie, niż twierdzą kłamliwi rabini. A rzekoma „mądrość” Salomona znajduje się w literaturze Egiptu i Babilonii. Wszystko co zrobili rabini to ukradli ją z bibliotek tych starożytnych imperiów i nadali jej swoją nazwę. I kto się o tym dowie, skoro jedyne dostępne kopie tych mądrych powiedzeń były w ST – tzn. zanim archeolodzy wykopali oryginalne archiwa w zasypanych miastach i je przetłumaczyli.

Jeśli chodzi o różnych „potężnych królów Izraela i Judy”, byli to głównie małomiasteczkowi wieśniacy i drobni tyrani, wyżywający się na pasterzach kóz i drobnych rolnikach. Królestwo Izraela było w pewnym czasie bogate, ale tylko dlatego, że było wasalem Asyrii, która zbudowała go i włączyła do asyryjskiego handlu międzynarodowego. Zazwyczaj, gdy Izraelici próbowali zdradzić Asyrię, Asyryjczycy dokopywali im w odwłok i wysyłali do Asyrii i Babilonii, gdzie z historii zniknęło dziesięć plemion. Tak więc królestwo Izraela wymarło, pozostawiając kłamiących rabinów Judy tworzeniu historii, by dobrze wyglądać wobec nie umiejących czytać hebrajskich prostaków. Przecież w tamtych czasach jedynymi, którzy umieli pisać czy czytać byli kapłani i uczeni w Piśmie. Tak więc, nikt nie miał innego wyboru, jak uwierzyć w to co pisali kłamiący rabini. A ponieważ rabini myśleli, że ich kłamstwa nigdy nie zostaną odkryte, powiedzieli kilka gigantycznych kłamstw.

Przeprawa przez M Czerwone, zabicie wszystkich pierworodnych w Egipcie, zsyłanie zarazy i zrobienie Nilu czerwonym jak krew, istnienie wielkiego magika o imieniu Mojżesz, który miał wyprowadzić ich z Egiptu, kradnąc złoto i srebro Egipcjan, to były wszystkie historie, które podobały się hebrajskim złodziejom i koziokradom. Wszyscy w starożytnym Bliskim Wschodzie znali moc i potęgę Egiptu. Tak więc, pokonując faraona przy pomocy własnego, stworzonego na zamówienie boga-Jahwe, to tylko to, co potrzebowali kapłani, by Hebrajczycy składali dary na Świątynię. Kto mógł się oprzeć oddawaniu pieniędzy i pieczonych kóz kapłanom takiego potężnego boga jak ten, który siedział na tronie w świątyni jerozolimskiej? To było rentowne oszustwo.

Nawet bóg Hebrajczyków jest oszustwem. Wyraz „Jahwe” pochodzi z egipskiego „Jah” – imienia egipskiego Boga Księżyca.

Semici zawsze mieli słabość do Boga Księżyca, ponieważ używają kalendarza babilońskiego, który jest kalendarzem księżycowym. Kalendarz żydowski jest faktycznie kalendarzem babilońskim, który Żydzi ukradli i uznali za swój. Wszyscy Semici zawsze uważali Boga Księżyca jako lepszy od Boga Słońca tylko dlatego, że to Księżyc rządzi kalendarzem i jest na niebie częściej niż słońce, jest widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. Tak, oczywiście, Księżyc jest większym bogiem niż Słońce. Nowocześni muzułmanie wyznają boga Księżyca, Al-Lah, a współcześni Żydzi uznają za boga Księżyca Yah-we. A potężnym faraonem, który wykopał Hebrajczyków (Hyksos) z Egiptu, był Ahmose (narodził się Księżyc). Tak więc Hebrajczycy czcili tylko najwyższego boga, którego znali i twierdzili później, że był to jedyny bóg. Nawet nazwa Półwyspu Synaj pochodzi od semickiego Boga Księżyca, Sina, jak w „Sin-ai” lub „Pustynia Boga-Księżyca-Sina”. A ze względu na ich zwykłą głupotę religijną, rabini twierdzą, że Nazwa Synaj wywodzi się z hebrajskiego słowa „nienawiść”, nienawiść żydowskiego Boga do całej ludzkości.

Ale nawet ich twierdzenie, że ​​monoteizm jest żydowski, jest kolejnym żydowskim kłamstwem. Prawie tysiąc lat zanim zadeklarowali Jahwe jako jedynego boga, Ankenaton z Egiptu ogłosił swoim bogiem Atona jako jedynego prawdziwego boga.

Żydzi po prostu nie mogą wygrać, ponieważ wszystko co promowali jest kłamstwem.

Nauka i archeologia udowodniają, że Żydzi są kłamcami. Historia taka jak o Danielu w jaskini lwa, została napisana w czasach rzymskich i przypisana starożytnym królom, którzy w rzeczywistości nigdy nie istnieli. Ale kto mógł o tym wiedzieć, skoro starożytne zapisy były zagrzebane przez 1000 lat do czasu kiedy na scenie pojawili się Rzymianie? To samo odnosi się do wielu tak zwanych „proroków” – Jonasza w brzuchu wieloryba, itd. Księga Hioba jest skradziona z mądrych pism Egiptu i Mezopotamii. A Pieśń nad Pieśniami jest po prostu pornograficznym wydaniem Hebrajskiego tłumaczenia egipskiej literatury erotycznej i hymnów do Boga Słońca.

Że ich pisma były napisane niekiedy wieki po czasie kiedy miały być rzekomo napisane i przeszły szereg redagowań przez cały ten czas, wyraźnie pokazuje, że rabini są kłamcami. Łatwo było napisać coś w 300 AD o „proroku”, który „przepowiedział wydarzenia” w 300 AD, ale który „żył” w 500 AD, a następnie twierdzić, że prorok był tak „mądry”, że mógł „przewidzieć wydarzenia” sprzed 200 lat! I kto mógł o tym wiedzieć, skoro jedyne dokumenty znajdowały się w rękach rabinów, albo były zasypane pod gruzami zniszczonych miast, a nawet najnikczemniejszy rabin, w swoich najgorszych urojeniach, nigdy by się nie domyślił, że ktoś chciałby kopać w poszukiwaniu oryginalnych glinianych tabliczek i papirusowych zwojów.

Literatura porównawcza, filologia, historycy i archeolodzy pokazują, że większość ST jest tylko serią starożytnych podróbek, sfałszowanych historii i mitów, które skradziono innych narodom. Żydzi są kłamcami i zawsze byli znani jako kłamcy, zarówno w czasach starożytnych, jak i współczesnych. Ale są również hipokrytami w tym, że w obliczu wszystkich dowodów, kontynuują swoje kłamstwa.

Ponadto, nie ma powodu, by twierdzić, że nie ma Boga, tylko dlatego, że Żydzi są kłamliwymi diabłami. Że Stary Testament jest kłamstwem, oznacza po prostu, że Żydzi są kłamcami. Ale to wyraźnie pokazuje, że muzułmanie są również kłamcami i że Mohammad (może gnić w piekle) był fałszywym prorokiem. Jeśli Mohammad był naprawdę w kontakcie z Bogiem, to nie zgodziłby się na kłamstwa ST i je szerzył. Przeciwnie, wydobyłby prawdę od Boga i powiedział Prawdę. Ale zamiast tego, analfabeta Mohammad głupio uwierzył w kłamstwa rabinów i przekręcił je we własną wersję.

A największe kłamstwo ze wszystkich jest kłamstwo „My”. „My” byli niewolnikami w Egipcie, o czym mówił europejski Żyd, nie mający żadnego genetycznego związku ze starożytnymi Hebrajczykami, jest jednym z tych kłamstw. „My” byli ciemiężeni przez faraona, każdy Żyd, który dziś żyje 2000 lat po śmierci ostatniego faraona, jest kolejnym żydowskim kłamstwem. „My” cierpieli z powodu holokaustu, jest kolejnym kłamstwem opowiadanym przez zasmarkane żydowskie dzieci na deskorolkach, których jedyna pamięć o II wojnie światowej pochodzi z oglądania kłamstw w TV. To starożytne „my” kłamstwo Żydów jest takim kłamstwem, że cokolwiek przytrafi się jednemu Żydowi, przytrafia się wszystkim Żydom na zawsze. „My” przekroczyli M Czerwone suchą stopą, to starożytne kłamstwo, które, twierdzą współcześni Żydzi, rzeczywiście przydarzyło się im osobiście. Żydzi to kłamcy, oszuści, obłudnicy i mordercy, dokładnie tak jak określił ich Jezus. Potwierdza to nauka. A historia przypieczętowuje.

Ci, którzy chcą wypowiedzieć się na temat tych faktów, niech ograniczą swoje komentarze tylko do Starego Testamentu. Nowy Testament to zupełnie inny temat. Jezus przyniósł Prawdę, a kłamliwi, oszukujący, obłudni Żydzi Go zamordowali. Takie są fakty.

źródło

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s