Redemptoryści – syjonistyczna banda z krzyżem i różańcem

Redemptoryści – syjonistyczna banda z krzyżem i różańcem | Rzeczpospolita Polska

Redemptoryści – dla kogo pracują i kto ich finansuje?

Odpowiedzi na te pytania przynosi analiza politycznych treści pojawiających się w mediach należących do redemptorystów. W analizie posłużę się cytatami z artykułów publikowanych w Naszym Dzienniku. Udowodnię tezy, że redemptoryści (czyli media o.T.Rydzyka) propagują zbrodniczy syjonistyczny liberalizm oraz popierają imperialna politykę syjonistów z USA, Wlk.Brytanii i Izraela.

Teza nr 1.
Media redemptorystów, których założycielem jest o.T.Rydzyk, głoszą pochwałę liberalizmu gospodarczego, czyli ideologię żydowskiej finansjery świata anglosaskiego propagowaną w skolonizowanych przez syjonistyczny Zachód państwach dawnego bloku wschodniego. Ta liberalna propaganda nie pojawia się w państwach dawnego Zachodu.

Dowód
„Toksyczna nadopiekuńczość państwa” – Marcin Austyn, Nasz Dziennik – http://www.naszdziennik.pl/

450,253,d2900c2794666a73f6f947f437aa5e5dba076caeO ekonomicznych aspektach funkcjonowania państwa, jego “opiekuńczości” względem obywateli dyskutowano podczas konferencji “Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo” zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Patronat medialny nad imprezą sprawował “Nasz Dziennik”. Nadopiekuńcze państwo okrada obywateli pod pretekstem dążenia do “sprawiedliwości społecznej”.

Jak zauważył red. Stanisław Michalkiewicz (honorowy prezes PAFERE), rezygnacja z nadopiekuńczości państwa nie jest tożsama z rezygnacją z podziału dochodu narodowego. Może on, bowiem odbywać się bez udziału państwa, poprzez rynek. – Jeżeli dziś większość społeczeństwa uważa, że biednym trzeba pomagać, to niech pomaga, ale nie poprzez państwo. Ono ma jedynie dbać o to, by z tych ludzi nie “zdzierać”, aby mieli z czego pomagać – zauważył.

Profesor Marek Chodakiewicz (historyk) zwrócił uwagę na fałszywe przekonanie, że państwo opiekuńcze musi funkcjonować, bo musi być “sprawiedliwość społeczna”. Tymczasem pojęcie to jest wytworem demagogów, bo jaka jest różnica między sprawiedliwością a sprawiedliwością społeczną? W jego ocenie, w obecnej sytuacji najbardziej sprawiedliwym systemem jest ten, który pozwala osobie na rozwój i jest nim wolnorynkowa demokracja kapitalistyczna. Chodakiewicz akcentował, że państwo powinno odzwierciedlać chrześcijańskie wartości, a stąd wynika dobroczynność wobec biednych i najsłabszych.

Seweryn Szwarocki, prezes stowarzyszenia Koliber (liberalizm dla młodzieży), z moich danych wynika, że mamy do czynienia – szczególnie po II wojnie światowej – z postępującym wzrostem wydatków publicznych, których dominantą (nawet do 90 proc. ich struktury) są wydatki socjalne. Opiekuńczość w tym wydaniu spowodowała kryzys demograficzny, (…). Jego zdaniem, model państwa opiekuńczego należy jak najszybciej zlikwidować, a obywatelom przywrócić władzę nad bogactwem.

Dobroczynność prywatna pozwala biednym, mimo swego nieszczęścia, zachować cnotę pokory, w przeciwieństwie do postawy wielu klientów państwowej pomocy społecznej: “mnie się należy”. Ludziom zamożnym pozwala stać się ludźmi miłosiernymi z potrzeby serca, a nie z przymusu – zauważył.

Profesor dr hab. Piotr Jaroszyński (filozof) : W ten sposób wpadamy w pułapkę np. bezpłatnej opieki zdrowotnej, oferowanej przez państwo (…). (…) państwo nadopiekuńcze jest częścią państwa totalitarnego, (…). Rozwiązaniem jest, więc odwołanie się do katolicyzmu i płynących z niego nieuzależniających form pomocy.

Ksiądz profesor Piotr Bortkiewicz wskazał trzy skutki nadopiekuńczości państwa: bezrobocie, niszczenie polityki rodzinnej i wolności.

W ocenie prof. Alejandra Chafuena (fundacja ATLAS), by wygrać z państwem opiekuńczym, konieczne jest zakorzenienie w nauce Kościoła, która dotyka istoty ludzkiej oraz docenia rolę rodziny. By jednak rodzina mogła funkcjonować, musi walczyć o własność prywatną, bo rodzina i własność prywatna są filarami wolnego społeczeństwa.

Za http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/9519,toksyczna-nadopiekunczosc-panstwa.html

 

10-03-christine-o-donnell-delaware.jpg_full_600Wykład Christine O’Donnell (USA – kandydatka Republikanów na senatora) wygłoszonego w styczniu w 2010r. w katolickiej uczelni o. dyrektora w Toruniu.
za: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100213&typ=my&id=my81.txt
(ten link już nie działa, redakcja ND zlikwidowała internetowe archiwum – ?)

Cytuję: „Zapewnienie indywidualnej wolności dokonywania wyboru czyni nas bardziej bezpiecznym społeczeństwem.(…) Im mniej rządu, tym lepiej.(…) naruszanie tych zasad prowadzi do demograficznej i ekonomicznej katastrofy. Zasady te – chłodne, naukowe, historycznie udowodnione, nie współgrają z zasadami państwa opiekuńczego.”

 

A więc wszystko zgodnie z nauczaniem św. JPII

10003362_839248016164180_1630237719746508077_n

11149486_843236349098680_2894469668906627402_n
.

Teza nr 2
Redemptoryści, ich media – mieniący się przecież katolikami, szerzący katolickie wartości – nigdy nie występują przeciw zbrodniczej imperialnej polityce syjonistycznego żydostwa anglosaskiego z USA, z Wlk.Brytanii i Izraela. Zawsze wyrażają dezaprobatę względem państw i ich przywódców, których syjonistyczni Żydzi uznają za wrogów, np. Rosję, Syrię, Sudan, Białoruś itd.

Dowód
„Lekcja bicia opozycji” – Marta Ziarnik, Nasz Dziennik

Cytuję: Prezydent A.Łukaszenka chce, aby obywatele od małego uczyli się nienawiści do Zachodu.
za http://www.naszdziennik.pl/swiat/7300,lekcja-bicia-opozycji.html

„Łukaszenka zbroi al-Baszira” – autor: Marta Ziarnik, Nasz Dziennik
Białoruś sprzedaje do Sudanu samoloty i pociski rakietowe, naruszając tym samym międzynarodowe sankcje.

„Utajnić można wszystko”, Nasz Dziennik –
Z mec. Olgą Cejtliną z Rosyjskiego Komitetu Adwokatów na rzecz Obrony Praw Człowieka rozmawia Piotr Falkowski

P.F.:12 stycznia zmarł po ciężkiej chorobie mec. Jurij Szmidt, założyciel Komitetu. Najbardziej znany był jako obrońca Michała Chodorkowskiego.
O.C.: – Nie chcę komentować szczegółów sprawy Chodorkowskiego. Ona należy w pewnym sensie do obu kategorii. Jest oczywiście związana z wielkimi pieniędzmi. Myślę jednak, że dzięki wysiłkom Jurija Markowicza udało się pokazać społeczeństwu i światowej opinii, że
należy także do drugiej kategorii: naruszeń praw człowieka. W sądzie i wszędzie indziej dowodził, że miały miejsce określone represje i prześladowanie człowieka, który robił biznes wbrew władzom.

za: http://www.naszdziennik.pl/swiat/25928,utajnic-mozna-wszystko.html

* * *

Rydzyk-Michnik
Jak widzimy nie tylko Michnik broni syjonistycznego złodzieja.

Słuszność powyższych tez wystarczająco dobrze potwierdzają przytoczone z Naszego Dziennika fragmenty tekstów i wypowiedzi.
Pozostaje odpowiedź na pytanie, kto finansuje antynarodowe – w Polsce antypolskie – działania redemptorystów. Skoro powyższe tezy, o realizacji przez redemptorystów syjonistycznej propagandy i polityki, zostały potwierdzone w stopniu wystarczającym przy wykorzystaniu ich własnych mediów, to jest także oczywiste, że działalność redemptorystów musi być finansowana przez dysponentów liberalnych treści.

Redemptoryści pojawili się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1787r. Pierwsze placówki zakładał Klemens Maria Hofbauer. Od swojego głównego klasztoru w Warszawie przy kościele św. Benona redemptoryści na ziemiach polskich zwani byli wówczas benonitami. Podczas, gdy jezuici ulegli kasacie przez władzę nazywani byli krypto-jezuitami. W 1808 pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Królestwa Prus przeciwko wojskom napoleońskim na mocy ustawy sejmowej zostali wydaleni z Księstwa Warszawskiego.
Na ziemie polskie powrócili w 1903r. Dzisiaj jest to jeden z najpotężniejszych, prawdopodobnie najbardziej wpływowych i majętnych zakonów w Polsce. W Polsce redemptoryści prowadzą wiele parafii i kościołów filialnych. Ich własnością jest Radio Maryja założone przez o. Tadeusza Rydzyka. Redemptoryści współtworzą także TV Trwam i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej (W praktyce większość majątku należy do instytucji poza kościelnych. Głównie do trzech fundacji stworzonych przez ojca dyrektora i jego współpracowników). Posiadają wydawnictwo „Homo Dei”.
Nie wiadomo, co stało się z pieniędzmi zebranymi przez o.Rydzyka na ratowanie Stoczni Gdańskiej (podobno kilkadziesiąt mln złotych) – ?

Dariusz Kosiur

tekst z lipca 2013r.
do momentu przejęcia strony przez agenturę żydo-reżimu istniał pod tym adresem : http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/07/19/redemptorysci-syjonistyczna-banda-z-krzyzem-i-rozancem/

Reklamy