Ochrona stron internetowych przed zniknięciem

Serwis Internet Archive oferuje możliwość ręcznego zachowywania stron: pod poniższym adresem, po prawej i na dole, dostępne jest pole na wpisanie adresu strony do zapamiętania i obok przycisk „SAVE PAGE”.

Nie zawsze działa ze świeżo stworzonymi stronami, trzeba odczekać trochę czasu.

https://web.archive.org/save

Można też po prostu wpisać powyższą frazę przed adresem strony do zapamiętania i zatwierdzić, np.:

https://web.archive.org/save/https://pokojnaziemi.wordpress.com/

Jeszcze prościej – proszę wykorzystać napisany przeze mnie boomarklet i stworzyć nową zakładkę z poniższym kodem w polu „lokalizacja” (Firefox) i nazwą np. „Zachowaj w Web Archive”:


javascript:{window.open('https://web.archive.org/save/'%20+%20window.location.href)};

*** Inne ***
archive.is
Time Travel
International Internet Preservation Consortium (IIPC)
15 Popular Sites Like Waybackmachine (Upd 4/216) – moreofit
Archives of Dead Web Pages: Wayback, Cache, and More
Best Wayback Machine Alternative Sites (2015)
Wayback Machine Alternatives – AlternativeTo.net
List of Web archiving initiatives – Wikipedia
Aside from the Wayback Machine, what are other options for getting screenshots of websites from the past? – Quora